ساب زدن سنگ

  • ۰
کفسابی ساب زدن سنگ

ساب زدن سنگ

Category : کفسابی

ساب زدن سنگ

پیش از پرداختن به مبحث ساب انواع سنگ های موجود توسط کفسابی و سنگسابی نعمت زاده ، ابتدا می بایست با انواع سنگ های موجود که در محصولات ساختمانی وجود دارد آشنا شوید . انواع سنگ هایی که در ساختمان ها وجود دارد و می بایست در تمام عملیات کفسابی به آنها توجه ویژه داشت عبارتند از :

1) گرانیت :

از جمله علت های استفاده از گرانیت ها در مصالح ساختمانی سخت و مقاوم بودن آنها می باشد به صورتی که از آنها به عنوان مصالح ساختمانی با دوام یاد می شود . از جمله استحکام آنها غیر قابل نفوذ بودن آب در آنها و نیز قدرت ضربه گیری آنها در برابر ضربه می باشد . ظاهر گرانیت ها حاکی از آن دارد که چه عملیات در سطح نهایی آنها انجام شده که ظاهر آنها می تواند چکشی ، کلنگی ، تیشه ای و یا صیقلی باشد که حالت صیقلی آن از جمله بهترین نوع سنگ های گرانیتی به حساب می آید که در این صورت رنگ های آن و نیز حالت کریستالی آن بیشتر به چشم می خورد .

مطالب مرتبط :


ارسال نظرات