شستن نما

  • ۰
شستن نما

شستن نما

Category : نماشویی

شستن نما

شستن نما یا نماشویی به مجموعه اقداماتی که در جهت تمیزی ظاهر و سطوح خارجی یک ساختمان انجام می پذیرد گفته می شود . حال این اقدامات زمانی مثمر ثمر و سودمند می باشند که بر روی سطحی استوار و مقاوم اعمال گردند . برای درک بهتر این مطلب به مثال زیر توجه فرمایید . فرض کنید قصد داریم البسه خود را به عنوان یکی از اولین پله های نردبان نظافت بشوییم . شستن این لباس زمانی سودمند بوده و در راستای پاکیزگی قدم می گذارد که پارچه مذکور در برابر این تغییرات تاب آورده و معیوب نگردد . عدم پارگی ، رنگ پس دادن ، پوسیده شدن ، کوچک شدن و قابلیت مصرف دوباره از این جامه مجموعه ای از انتظارات ما در قبال شسته شدن این لباس می باشد ، عواملی که در گرو انتخاب صحیح این محصول در لحظه خرید بوده و در صورت عدم توجه به آن محکوم به نابودی سرمایه ما می باشد . حال اگر بخواهیم این مثال را به شستشوی نما نیز تعمیم دهیم ، می توانیم از ثبات نما پس از شست و شو یاد کنیم . بدیهیست که زمانی شستن نما سودمند خواهد بود که بدون تغییرات فیزیکی محسوس و خرابی محیط به حداکثر پاکیزگی دست پیدا کنیم ، در غیر این صورت اقدامات غیر ضروری ما هزینه سنگینی در بر خواهد داشت . انتخاب صحیح جنس نمای یک سازه و نصب اصولی آن مجموعه ای از تصمیمات و اقداماتیست که طراح و بنای این اثر در بدو امر اتخاذ نموده و عملی کرده اند ، لذا ساکنین ثانویه این سازه نقش و اختیاری در تغییر این عنصر نخواهند داشت ، با این حال با وجود نمایی سست که در اثر نصب نامطلوب ریزش کرده و ویژگی های مطلوب خود را از دست می دهد هم مجموعه های متعددی توانایی نماشویی با کمترین میزان خسارت (یا ترمیم و تقویت به کمک رول پلاک) را دارند که سنگسابی و کفسابی نعمت زاده نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .


ارسال نظرات