مقاوم سازی نما

  • -
مقاوم سازی نما

مقاوم سازی نما

Category : نماشویی

مقاوم سازی نما : یکی از مهمترین ویژگی هایی که عصر حاضر را از زمان ماضی و دوره های پیشین تاریخی مجزا می کند ، افزایش افسار گسیخته سرعت تغییر و تحولات در همه زمینه ها – از جمله معماری و شهرسازی – می باشد . با وجود اینکه در حال حاضر هم می توان ابنیه ای حتی مربوط به یک قرن پیش در برخی از نواحی اروپا پیدا کرد که با به روز رسانی های دوره ای و ارتقاء سیستم های امنیتی ، رفاهی و زیرساختی به شکلی امروزی درآمده و سرپناهی برای ساکنین خود هستند ، اما عمر مفید یک سازه در ایران بسیار کمتر از این مدت بوده و عملاً با گذر سن یک ساختمان از سی سال ، برچسب «کلنگی» به آن می چسبد .

 

از نظر شما اسکان در سازه ای قدیمی مطلوب تر است یا نوساز ؟

برای خود من چه به عنوان یک مالک و چه به عنوان یک مستأجر ،  زندگی در خانه ای معمر با امکاناتی ارتقاء یافته مطلوب تر از استقرار در سازه ای نوساز می باشد . از منظر یک مالک ، چنانچه شما ساختمانی را خریده یا بنا می کنید ، اینکه بدانید این سازه آنچنان مقاوم و در مواردی انعطاف پذیر است که می تواند خانه نوادگان شما نیز باشد سبب می شود تا با تمایل و رغبت بیشتری به آن رسیدگی کرده و با استفاده از ابزار ، مصالح و طراحی ایده آل در بدو امر ، تا سال ها از برپایی و مقاومت آن مطمئن باشید .

 

این در حالیست که یک مستأجر نیز می داند که این ملک با گذر از تهدیدات جوی و جغرافیایی مانند باد و باران های شدید ، برف سنگین ، زلزله هایی با قدرت های مختلف و دیگر عوامل دردسرساز ، محل ایمنی برای زندگی بوده و با داشتن عناصر خانه های قدیمی ساز ( مانند حمام یا آشپزخانه بزرگ ، سقف بلند ، راه پله های عریض ، طبقات تک واحدی و …) در قید و بند زندگی در مجتمع های پر واحد ، کوچک و اقتصادی (از نظر استفاده سازنده از فضا) قرار نمی گیرد .

 

با وجود اینکه این یک نظر شخصی بود ، اما گاهی دیده می شود که مالک یک ملک قدیمی ، با وجود تمایل به ساخت آن ، توانایی مالی لازم ، علاقه هم به همکاری با شرکت های ساختمانی یا واسطه ها را نداشته را ندارد ، در نتیجه مرمت و تعمیر عیوب آن را از اصلی ترین راه بهبود شرایط کنونی می داند .

 

مقاوم سازی نما

مقاوم سازی نما به عنوان یکی از چند مرحله رسیدگی به این معضل و سلسله مراتب نماشویی ، با تثبیت قطعات تشکیل دهنده سطوح خارجی ساختمان در جای خود تحقق می یابد . به عبارتی دیگر ، اولین شاخصی که از دید ناظر خارجی عاملی برای ارزیابی یک سازه است نمای آن می باشد ، درست همان قسمتی که بازدیدش برای همگان آزاد بوده و شاید کمترین تأثیر در زندگی یک فرد را داشته باشد . اما این نکته را نباید فراموش کرد که نمای این سازه هویت آن و همچنین ساکنینش می باشد ، لذا عدم رسیدگی به آن به معنای عدم اهمیت به مکان اسکان و متعاقباً عدم جذب انرژی مثبت از سوی مخاطبین می باشد .

 

پیچ و رول پلاک به عنوان یکی از مصادیق مقاوم سازی نما با تثبیت هر قطعه (عموماً سنگ) در جای خود ، از یک سو مانع از سقوط نمونه هایی شل روی سر عابرین می شود که با گذر زمان چسبندگی خود را از دست داده اند (که علاوه بر جنبه های انسانی این قضیه ، از لحاظ قانونی به مقصر شناخته شدن مالک ساختمان می انجامد) و از سوی دیگر و با فرض اینکه فردی در این جریان آسیب نبیند ، از تهی شدن یک فضا از پوشش بنا جلوگیری می شود ، عاملی که به عنوان تاسی های پراکنده عامل نامطلوبی در نظم ظاهری ساخمان محسوب می شود .

 

تبدیل تهدید به فرصت در نمای ساختمان

امروزه با گردش در سطح شهری مانند تهران ، فارغ از نام محله ، اصلی و فرعی بودن خیابان ، شمالی یا جنوبی بودن یک ساختمان و نوع کاربری هریک از آن ها ، با ساختاری مواجه می شویم که از یک الگوی خاص شهرسازی استفاده نکرده و هرفردی بنا به سلیقه ، میزان بودجه یا مصلحت های فردی خود ساخت ملکش را به یک پیمانکار سپرده است .

 

در حالی که بسیاری از شهرهای مطرح و پیشرفته دنیا از قوانین خاصی برای طراحی مناطق و سازماندهی آن ها تبعیت کرده و قوانین وضع شده آن نیز به شدت و دقت اجرا می شود ، اما می بینیم که در کشورمان استفاده از محصولی خاص در نمای سازه نیز دوره ای و مدگونه شده است ، به طوری که یک متخصص از روی نوع طراحی و مصالح به کار رفته در نما می تواند سال ساخت آن را حدس بزند .

با توجه به این امر ، بد نیست در جهت خلاف رودخانه شنا کرده و به جای تعویض کلی نما که هزینه ای سنگین در بر دارد ، به محکم کردن آن ها در جای خود بپردازیم ؛ عملی که یکی از تخصص های مجموعه کفسابی نعمت زاده بوده و مجموعه پیش روی می تواند با تکیه بر سال ها تجربه ، دانش به روز کادر عملیاتی و کوله باری از گواهی های حسن انجام کار به این هدف جامه عمل بپوشاند .