کفسابی تخصصی

  • -
کفسابی تخصصی

کفسابی تخصصی

Category : کفسابی

کفسابی تخصصی : با مشاهده محیط اطراف خود یا شنیدن اصوات آن ، با موضوعات متعددی پیرامون تخصص فرد یا مجموعه خاصی در حیطه فعالیتیشان بر می خوریم . به عنوان مثال تخصص پزشکی در معالجه بیماری های اندامی خاص می باشد ، مکانیکی در تعمیر خودرویی ویژه از یک کمپانی مهارت دارد و یا تیمی ورزشی نیز متخصص کسب عنوان در جامی معتبر است ! با کنار هم قرار دادن این نتایج و تعاریفی از «تخصص» وجود دارد ، متخصص یک امر به فردی گفته می شود که از اصلی ترین بدیهیات حرفه خود گرفته تا کوچکترین جزئیات آن ، با همه چیز آشنا بوده ، به همه اقدامات مرتبط با آن مسلّط باشد و علت کوچکترین معلولی را بشناسد . این عوامل سبب می شود تا پزشکی حاذق با دیدن رنگ و روی بیمار خود یا واکنش های بدن وی به مریضی او پی ببرد ، تعمیرکار مذکور با شنیدن صدای ماشین علاوه بر دانستن دلیل این نقصان ، جنس و شرکت سازنده قطعات معیوب را شناسایی کند و مربی تیم مذکور نیز با توجه به شرایط تیم خود و حریف ، ترکیبی و سیستمی ایده آل با روحیه جنگندگی بالا و شخصیت قهرمانی بچیند .

با استناد به این مقدمه ، کفسابی تخصصی که ماحصل فعالیت های یک کفساب زبده ، توانا و دلسوز است ، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که سبب می گردد تا اندکی نقض و نا بجایی در خروجی کار کفساب پدیدار نشده و با رعایت همه اصول و استاندارد ها ، سطحی درخشان و هموار پدید آید . در قدم اول کفسابی تخصصی که از امکانات سخت افزاری کار جداست ، متخصص این امر باید سنگ شناس خوبی باشد . اگرچه کفسابی برای جنس های دیگری نیز مورد استفاده قرار می گیرد ، اما سنگ به عنوان ماده غالب سطوح افقی سازه های ایرانی معیار بهتری برای شناسایی این فرد می باشد . در همین اثنا ، اپراتور کفسابی تخصصی چنانچه با جنس سنگ ها آشنا باشد ، می تواند به انتخاب دستگاه مناسب کار ، تعداد دورهای لازم برای حصول سطحی صاف ، انتخاب لقمه مناسب آن و شیوه صحیح حرکت دستگاه پرداخته و با تنظیم سرعت دورانی و رفت و برگشتی آن ، بیشینه کیفیت را به دست آورد . از سویی دیگر در سنگسابی و کفسابی تخصصی ، به دلیل اینکه اپراتور بر حسب تجربه به درستی هزینه های انجام کار را تخمین زده است ، با همان قیمت مذکور کار برای کارفرما انجام شده و با افزایش هزینه های ناخواسته ، مشکلی میان طرفین قرار به وجود نمی آید و از همه مهمتر کفسابی تخصصی می تواند تفاوت های خود را در نقاطی حساس تر به نمایش بگذارد ، بدین ترتیب که در نقاطی که دستگاه کفسابی به خوبی حرکت نکرده و توانایی ساب آن را ندارد (مانند کنج دیوار ، پله ها و …) این تخصص فرد کفساب است که سبب می شود تا تفاوتی میان قسمت های در دسترس و نواحی مذکور حس نشود .